Palautetta kesäleiristä 2010?

Jäl­leen ker­ran saimme kesä­lei­rin kun­nialla pää­tök­seen ja opimme pal­jon uutta sul­ka­pal­losta. Myö­hem­min sivuille jul­kais­taan kuvia lei­ristä, mutta ensiksi haluai­simme hie­man palau­tetta leiristä!

Jotta voimme jat­kossa paran­taa toi­min­taamme, niin vas­taa alla ole­vaan kyse­lyyn. Vaikka mitään kri­tiik­kiä ei oli­si­kaan, niin myös kehut kelpaavat :-)

–Pete, Roni ja A-​​P

[contact-​​form-​​7 404 “Not Found”]