ESB Syyssulkkis 21.8.2010 — Kisa harrastajille!

Ter­ve­tu­loa ESB Syyssulkikseen.

Ter­ve­tu­loa avaa­maan uusi sul­ka­pal­lo­kausi ESB:n Syys­sulk­kik­seen. Sul­kis­ta­pah­tu­maan voi­vat osal­lis­tua kaikki sul­kik­sen har­ras­ta­jat ja pelaa­mi­sesta kiin­nos­tu­neet, sarja myös kil­pa­pe­laa­jille. Otte­lut pela­taan poo­leissa,  jat­ko­sarja cup-​​muotoisena.  Osal­lis­tu­mi­seen ei tar­vita lisens­siä eikä seu­ra­jä­se­nyyttä. Tapah­tuma on yksipäiväinen.

AIKA:
Lau­an­tai 21.08.2010
Otte­lut alka­vat  la klo 09.30.
Halli aukeaa klo 9.

OTTELUOHJELMA:
Jul­kais­taan kes­ki­viik­kona 18.08.2009.

PAIKKA:
CMS Fore­ver Matin­kylä
Matin­kar­ta­non­tie 1, 02230 Espoo

PELISARJAT:

Kak­sin­peli Nelin­peli Seka­ne­lin­peli
Mie­het avoin Mie­het avoin Seka­ne­lin­peli avoin
Mie­het harraste Mie­het harraste Seka­ne­lin­peli harraste
Pojat alle 15v. Mie­het 45+
Nai­set avoin Nai­set avoin
Nai­set harraste Nai­set harraste
Tytöt alle 15v. Junio­rit alle 15v.

Har­ras­te­sarja:
– har­ras­te­pe­laa­jat, kor­kein­taan mies­ten C-​​luokan (tai nais­ten A-​​luokan) pelaajat.

Avoin –sarja:
– ei rajoi­tuk­sia pelaa­jien luo­ki­tuk­sessa, haas­teista pitäville.

ILMOITTAUTUMINEN:
Tiis­tai­hin 17.08.2009 klo 20.00 men­nessä, if.submuloknull@akkirap.sTämä säh­kö­pos­tio­soite on suo­jattu ros­ka­pos­tia vas­taan, aseta javasc­ript­tuki päälle näh­däk­sesi osoitteen.

RAJOITUKSET:
3 start­tia (max. 2 kaksinpeliä)

PALLO:
Aito­sul­kai­nen pallo. Pal­loja saa ostaa kilpailupaikalta.

JÄRJESTÄJÄ:
Espoon Sulkapallo-​​Badminton, (ESB)
Sami Parikka, 0400–493459, E-​​mail: if.submuloknull@akkirap.sTämä säh­kö­pos­tio­soite on suo­jattu ros­ka­pos­tia vas­taan, aseta javasc­ript­tuki päälle näh­däk­sesi osoitteen.
Karo­liina Latola

OSALLISTUMISMAKSUT:

ESB:n jäse­net:
Kak­sin­peli 16€, nelin­peli 16€/pari, seka­ne­lin­peli 16€/pari

Muut:
Kak­sin­peli 20€, nelin­peli 20€/pari, seka­ne­lin­peli 20€/pari
Ilmoit­tau­tu­mis­mak­sut las­ku­te­taan pelaa­jilta.
Pal­kin­not sar­jo­jen kah­delle par­haalle.
Ter­ve­tu­loa ESB Syyssulkikseen.