Kevään 2011 harjoitusvuorot käynnistyvät

Kevään 2011 har­joi­tus­vuo­rot Nobis alka­vat heti vuo­den alusta vii­kolla 1 (alkaen 3.1.). Myös uusia pelaa­jia ote­taan mukaan ryh­miin, tar­kem­min Nobis out­let asiasta voi tie­dus­tella kyseis­ten vuo­ro­jen vastuuvalmentajilta.

Ylö­jär­ven har­joi­tus­vuo­rot alka­vat tiis­taina 11.1.2011