Harjoitusvuorot päättyvät

Kevään 2011 har­joi­tuk­set alka­vat lähes­ty­mään lop­pu­aan. Kou­lu­jen (Koi­vis­ton­kylä ja Pohjois-​​Hervanta) har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­vät vii­kolla 19. Sys­syn Sul­kik­sessa ja Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa har­joi­tel­laan tou­ko­kuun lop­puun asti. Har­joi­tus­vuo­ro­jen jat­ku­mi­sesta tie­do­te­taan sul​ka​set​.fi sivus­tolla elo­kuun alussa.

Kan­nus­tamme oma­toi­mi­seen pelaa­mi­seen ja liik­ku­mi­seen kesän aikana :)

Muka­vaa ja lep­poi­saa kesää kai­kille Sulkasettiläisille!