Ylöjärvellä alkaa uusi vuoro junioreille!

Vaikka muut vuo­rot ovat­kin jo alka­neet, start­taa Ylö­jär­vellä vielä yksi uusi junio­ri­vuoro. Tämän vuo­ron on tar­koi­tus antaa uusille sul­ka­pal­lo­lu­pauk­sille hyvät perus­teet muka­valle kilpaharrastukselle.

Uuden har­joi­tus­vuo­ron tiedot

  • Har­joi­tusaika: tiis­tai klo 17–18
  • Har­joi­tuk­set alka­vat: 27.9.2011
  • Val­men­taja: Ville Rasi
  • Paikka: Ylö­jär­ven liikuntakeskus
  • Ikä: 7-​​10v
  • Osal­lis­tu­jat: vähin­tään 6, enin­tään 12
  • Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sen kas­salle tai puh. 03 348 64 41
  • Hinta: 100€/kausi/junnu (kaudet:syksy ja kevät)