Timantticup tulee taas

Syk­syn Timant­ticup pide­tään sun­nun­taina 17.11.2019 Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sella. Kaikki junio­rit ovat ter­ve­tul­leita kisaa­maan ja pitä­mään haus­kaa! Tar­kem­mat tie­dot alla.tc6-mainos-sulkaset