Timantticup 29.3.

Kevään 2020 Timant­ticup pide­tään sun­nun­taina 29.3. Raho­lan Sul­kik­sella! Tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet alla. Kaikki junio­rit mukaan!tc7-mainos-sulkaset