Har­joi­tus­vuo­rot

Tie­dus­te­lut voi tehdä Ota yhteytta’ lomak­keen kautta tai soit­ta­malla sen vuo­ron val­men­ta­jalle, mistä haluat lisä­tie­toja. Val­men­ta­jat valit­se­vat perus­ryh­mistä jatko– ja kil­pa­ryh­mien pelaa­jat. Kau­det ovat kevät ja syksy. Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­vien tulee liit­tyä myös seu­ran jäse­neksi ja mak­saa jäsen­maksu 50€/vuosi tai per­he­jä­sen­maksu 90€/vuosi.

Per­he­sul­kis Tenniskeskus

 • 4–7-vuotiaat junio­rit ja hei­dän van­hem­pansa (äiti ja/​tai isä mukaan)
 • Hinta 70€/kausi/juniori (van­hem­mat ilmaiseksi)
 • Ensim­mäi­nen kausi ilman seu­ran jäsenmaksua
 • Sun­nun­tai­sin klo 14.30−15.30 (alkaen 2.9.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Eva Tuo­mi­nen, 044 521 28 47 ja Tarja Niemi

Perus­ryhmä Koi­vis­ton­kylä (syksy 2018 Tenniskeskus)

 • 8–12-vuotiaat junio­rit
 • Hinta 130€/kausi
 • Per­jan­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 31.8.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
  • Vuoro on Ten­nis­kes­kuk­sella syk­syn 2018 ajan, koska Koi­vis­ton koulu on remon­tissa. Kevääksi 2019 vuoro siir­tyy jäl­leen Koi­vis­ton koululle.
 • Val­men­ta­jat: Pekka Saa­ri­nen, 040 553 68 44 ja Sari Mik­ko­nen, 050 599 64 08

Perus­ryhmä Syssy

 • Ikä­suo­si­tus 8–12 vuotta, mutta myös van­hem­mat junio­rit tervetulleita
 • Hinta 160€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 17.30−19.00 (alkaen 4.9.)
 • Sys­syn Sul­kis Rahola, Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Marko Mar­sela, 040 521 15 75 ja vaih­tu­vat apuvalmentajat

Perus­ryhmä Hervanta

 • 12–18-vuotiaat junio­rit
 • Hinta 130€/kausi
 • Maa­nan­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 3.9.)
 • Pohjois-​​Hervannan koulu, Opis­ke­li­jan­katu 29, 33720 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Marko Mar­sela, 040 521 15 75 ja vaih­tu­vat apuvalmentajat

Perus­ryhmä Tenniskeskus

 • Ikä­suo­si­tus 12–16 vuotta, mutta myös nuo­rem­mat ja van­hem­mat junio­rit tervetulleita
 • Hinta 115€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 18.00−19.00 (alkaen 28.8.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­taja: Teemu Ekola, 040 752 52 74 tai Ville Tuominen

Jat­ko­ryhmä Kauppi

 • Kehit­ty­neet junio­ri­pe­laa­jat ja aikuisharrastajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 18.00−19.30 (alkaen 28.8.)
 • Kauppi Sports Cen­ter, Kun­to­katu 17, 33520 Tampere
 • Val­men­taja: Teemu Ekola, 040 752 52 74 tai Ville Tuominen

Jat­ko­ryhmä Hervanta

 • Kehit­ty­neet junioripelaajat
 • Hinta 130€/kausi
 • Kes­ki­viik­koi­sin klo 20.00−21.30 (alkaen 29.8.)
 • Pohjois-​​Hervannan koulu, Opis­ke­li­jan­katu 29, 33720 Tampere
 • Val­men­taja: Antti-​​Pekka Saa­ri­nen, 040 753 64 65

Kil­pa­ju­nio­rit Kauppi

 • Kehit­ty­neet junioripelaajat
 • Hinta 170€/kausi
 • Tors­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 30.8.)
 • Kauppi Sports Cen­ter, Kun­to­katu 17, 33520 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Ville Tuo­mi­nen, 040 848 47 30 ja vaih­tu­vat apuvalmentajat

Kil­pa­ju­nio­rit Syssy

 • Kehit­ty­neet junioripelaajat
 • Hinta 130€/kausi
 • Maa­nan­tai­sin klo 18.00−20.00 (alkaen 27.8.)
 • Sys­syn Sul­kis Rahola, Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tampere
 • Val­men­taja: Teemu Ekola, 040 752 52 74