Har­joi­tus­vuo­rot

Tie­dus­te­lut voi tehdä Ota yhteytta’ lomak­keen kautta tai soit­ta­malla sen vuo­ron val­men­ta­jalle, mistä haluat lisä­tie­toja. Val­men­ta­jat valit­se­vat perus­ryh­mistä jatko– ja kil­pa­ryh­mien pelaa­jat. Kau­det ovat kevät ja syksy. Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­vien tulee liit­tyä myös seu­ran jäse­neksi ja mak­saa jäsen­maksu 50€/vuosi tai per­he­jä­sen­maksu 90€/vuosi.

Perus­ryhmä Koi­vis­ton­kylä,  alle 12-​​vuotiaat junio­rit (130€/kausi)

 • Per­jan­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 12.1.)
 • Koi­vis­ton koulu, Leh­vän­katu 9, 33820 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Pekka Saa­ri­nen, 040 553 68 44 ja Sari Mik­ko­nen, 050 599 64 08

Perus­ryhmä Syssy, 7–16-vuotiaat junio­rit (160€/kausi)

 • Tiis­tai­sin klo 17.30−19.00 (alkaen 9.1.)
 • Sys­syn Sul­kis Rahola, Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Vesa Niemi, 045 632 39 62 ja Suvi Niemi

Perus­ryhmä Her­vanta, 12–18-vuotiaat junio­rit (130€/kausi)

 • Maa­nan­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 8.1.)
 • Pohjois-​​Hervannan koulu, Opis­ke­li­jan­katu 29, 33720 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Olli Inki­nen, 040 869 89 68 ja Emmi Suho­nen

Jat­ko­ryhmä Ten­nis­kes­kus (115€/kausi)

 • Tiis­tai­sin klo 18.00−19.00 (alkaen 9.1.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­taja: Teemu Ekola, 040 752 52 74

Jat­ko­ryhmä Her­vanta (130€/kausi)

 • Kes­ki­viik­koi­sin klo 20.00−21.30 (alkaen 10.1.)
 • Pohjois-​​Hervannan koulu, Opis­ke­li­jan­katu 29, 33720 Tampere
 • Val­men­taja: Antti-​​Pekka Saa­ri­nen, 040 753 64 65

Kil­pa­ju­nio­rit Syssy (160€/kausi)

 • Tors­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 11.1.)
 • Sys­syn Sul­kis Rahola, Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Ville Tuo­mi­nen, 040 848 47 30 ja vaih­tu­vat apuvalmentajat