Kil­pai­le­mi­nen

Tai­to­jen kehit­ty­mi­sen myötä kil­pai­le­mi­nen ja pis­teistä pelaa­mi­nen alka­vat usein kiin­nos­taa. Kil­pai­le­mi­sesta ja kil­pai­luissa käy­mi­sestä kan­nat­taa kysyä lisää omalta val­men­ta­jalta. Kil­pai­luja on ole­massa kai­ke­ni­käi­sille ja –tasoi­sille pelaajille.

Oma val­men­taja osaa ohjata pelaa­jan oikean tasoi­siin kil­pai­lui­hin, joten kyn­nyk­sen kil­pai­lui­hin läh­te­mi­seen ei tar­vitse olla kor­kea. Pir­kan­maan alu­eella jär­jes­te­tään junio­reille mata­lan kyn­nyk­sen Timant­ticup –junio­ri­ki­sa­sar­jaa 2–4 ker­taa vuodessa.

Kan­nat­taa tutus­tua myös Sul­ka­pal­lo­lii­ton viral­li­seen kil­pai­lu­ka­len­te­riin, josta löy­ty­vät kaikki kau­den kil­pai­lut. Ohjeet kisail­moit­tau­tu­mi­seen löy­ty­vät täältä.