• A A A
 • A-P:lle menestystä ESB:n kansainvälisessä juniorieliitissä

  ESB:n kan­sain­vä­li­nen junio­rie­liitti pelat­tiin Fore­ver –hal­lissa Espoossa 11.-12.12.2010. Sul­ka­se­tista Antti-​​Pekka Saa­ri­nen pelasi alle 17-​​luokissa, Matias Polus ja Mikael Kuusisto molem­mat alle 13 –luo­kissa. Par­haasta tulok­sesta vas­tasi A-​​P MN-​​17 –luo­kassa pari­naan HBC:n Julius Pfa­ler Von. Pojat hävi­si­vät niu­kasti nelin­pe­lin finaa­lin erin 1–2.

   

  A-​​P ja Julius val­mis­tau­tu­massa nelinpeliin

   

  Lue lisää...

  Tiitus Lammi PK13-​​luokan voittajaksi Turussa

  Kaa­ri­na­lai­nen sul­ka­pal­lo­seura Clear jär­jesti kan­sal­li­set kil­pai­lut Turussa Impi­vaa­ran Ten­nis– ja Sul­ka­pal­lo­kes­kuk­sessa 6.-7.11.2010. Sul­ka­se­tista kisoi­hin osal­lis­tui­vat Tii­tus Lammi ja A-​​P Saarinen.

  Lue lisää...

  A-P:lle kultaa Kesäyönturnauksessa

  Sul­ka­pal­lo­seura Clea­rin jär­jes­tämä perin­tei­nen Kesäyön­tur­naus pelat­tiin Kaa­ri­nassa 19.6.2010. Yksi­päi­väi­nen kisa venyi pik­ku­tun­neille asti nimensä mukai­sesti. Yli 130 pelaa­jaa sai naut­tia Kilos­por­tin hie­nosta tun­nel­masta taus­ta­musii­kin soi­dessa pelien aikana. Sul­ka­se­tin ainoana edus­ta­jana yöpe­leissä pelasi A-​​P Saarinen.

  Lue lisää...