• A A A
 • Sulkasetille uusi seura-​​asu

  Sul­ka­se­tille ollaan hank­ki­massa uusi yhte­näi­nen seura-​​asu; peli­vuo­roille on tulossa lähi­viik­koina kokeil­ta­viksi eri­ko­koi­sia (140 cm, 152 cm, 164 cm, S, M, L, XL ja XXL) Vic­to­rin ver­ryt­te­ly­asuja. Takki on val­ko­poh­jai­nen ja housut mus­tat. Halu­tes­saan voi valita takin ja housut eri­ko­koi­sina. Koe­kap­pa­leet kier­tä­vät vii­kon aikana kai­killa peli­vuo­roilla ja ovat sen jäl­keen vii­kon ver­ran kokeil­ta­vissa Sys­syn Sulkiksessa.

  Lue lisää...

  Tietoa harrastajille

  Har­ras­taja vas­taava alkaa yllä­pi­tä­mään tätä sivua tar­jo­ten har­ras­ta­jille tie­toa sopi­vista kisoista, mah­dol­li­sista kurs­seista jne.

  Lue lisää...