• A A A
 • Kesäleiri 2011

  Tule­vana kesänä ei vali­tet­ta­vasti jär­jes­tetä perin­teistä sul­ka­pal­lo­lei­riä Sys­syn Sul­kik­sessa. Syynä tähän on val­men­ta­ja­pula. Keho­tamme kui­ten­kin tutus­tu­maan mui­den seu­ro­jen tar­joa­miin leiri mah­dol­li­suuk­siin, jos kiin­nos­tusta löy­tyy. Muka­vaa alka­vaa kesää!

  Lue lisää...

  Sulkasetin Kesäleiri 2010

  Sul­ka­set jär­jes­tää kesällä jäl­leen perin­tei­sen sul­ka­pal­lo­lei­rin. Leiri alkaa heti kou­lu­jen päät­ty­mi­sen jäl­keen maa­nan­taina 7.6.2010 ja päät­tyy tors­taina 10.6.2010. Katso tar­kempi info ohei­sista linkeistä.

  » Sul­ka­se­tin Kesä­leiri 2010 — Mai­nos!
  » Sul­ka­se­tin Kesä­leiri 2010 — Mitä Mukaan?
  » Sul­ka­se­tin Kesä­leiri 2010 — Lähetä viesti Petrille!

  Lue lisää...

  Kesäleirejä junioreille

  Sul­ka­set jär­jes­tää jun­nu­ke­sä­lei­rin Tam­pe­reella kesä­kuun alku­puo­lella, tästä enem­män tie­toa lähiai­kona. Ohessa muita esi­merk­kejä kesän 2010 leiritarjonnasta:

  » 12.-17.6. Tam­mi­saari
  » 14.-17.6. Ylö­järvi (HLU, Hämeen Sportti –leiri)
  » 18.-20.6. Kou­vola (King-​​Sulka)
  » 28.6.-2.7. ja 5.-9.7. Van­taa (ÖIF)

  Lue lisää...