• A A A
 • Teemu ja Roni nelinpelivoittoon Li-​​Ning Eliitissä Kuortaneella

  Poh­jan­maan Li-​​Ning Eliitti pelat­tiin Kuor­ta­neen Urhei­luo­pis­tossa 12.-13.3.2011. Sul­ka­set­ti­lai­sista Teemu Ekola ja Roni Lyy­ti­nen pela­si­vat jäl­leen hyvin. Pojat voit­ti­vat MNA– luo­kan finaa­lissa parin Erkka Nie­mi­nen PoPy/​Tomi Nurmi RaSu suo­raan 2–0 (21−19  ja 21–17). Teemu pääsi  finaa­liin myös MKA– luo­kassa hävi­ten sen  kui­ten­kin  luo­kan ykkös­si­joi­te­tulle PuiU:n Hen­rik Haku­li­selle 0–2 (13−21 ja 13–21). Roni ylsi saman luo­kan semi­fi­naa­liin hävi­ten niu­kasti  luo­kan voit­ta­jalle 1–2.

  Tar­kem­mat tulok­set löy­dät linkistä

  http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​D​A​D​5​8​1​5​D​-​4​D​0​D​-​4​6​D​A​-​8​E​7​1​-​0​A​7​8​8​A​9​A​7​9AC

  Lue lisää...

  Sulkasetin pelaajat menestyivät Mansen Sulan kilpailuissa

  Man­sen Sulan kan­sal­li­set kil­pai­lut pelat­tiin 15.1.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Sul­ka­set­ti­lai­set jyrä­si­vät monessa luo­kassa. Roni Lyy­ti­nen pelasi itsensä kak­sois­mes­ta­riksi voit­taen MKA –luo­kan ja MNA –luo­kan pari­naan juuri armei­jasta kotiu­tu­nut Teemu Ekola. Myös B-​​luokan voi­ton otti Sul­ka­se­tin Kimmo Turu­nen. Lukui­sia mui­ta­kin luok­ka­voit­toja ja finaa­li­paik­koja kir­jat­tiin sul­ka­set­ti­lais­ten nimiin.

  Lue lisää...