• A A A
 • Seniorien SM– ja Ikäluokkamestaruuskisat 2011

  Rus­kea­suon Pal­loi­lu­hal­lissa Hel­sin­gissä pelat­tiin maa­lis­kuussa ensin Senio­rien SM-​​kisat 2011 ja seu­raa­vana vii­kon­lop­puna Ikä­luok­ka­mes­ta­ruus­ki­sat 2011. Sul­ka­set­ti­lai­sia oli kisaa­massa molem­missa kisoissa.

  Sul­ka­se­tin Tarmo “Tare” Mar­ti­kai­nen voitti Senio­rien Suo­men mes­ta­ruu­den  SN40– luo­kassa pari­naan Leena Kas­ki­mäki. He voit­ti­vat finaa­lissa parin Arto Tammelin/​Sari “Poksu Mik­ko­nen (Sul­ka­set) 2–0 (21−18, 21–9). Näin sul­ka­set­ti­lai­sille tuli 2 mita­lia; kul­taa ja hopeaa!  Lisäksi Tare sai prons­sia MK40– luo­kassa ja Poksu NN40– ja SN35 –luokissa.

  Ikä­luok­ka­mes­ta­ruus­ki­soissa Sul­ka­se­tin Antti-​​Pekka “A-​​P” Saa­ri­nen pari­naan Mar­kus Kyhe­röi­nen oli­vat MN17 –luo­kan nel­jän­siä. Vali­tet­ta­vasti pojat jou­tui­vat luo­vut­ta­maan semi­fi­naa­lin Mar­kuk­sen sai­ras­tut­tua. Luo­kan voitti pari Iikka Heino/​Joonas Korhonen.

  Tar­kem­mat tulok­set löy­ty­vät seu­raa­via osoit­teita klik­kaa­malla http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​D​9​1​F​D​8​8​B​-​5​C​7​5​-​4​B​1​2​-​B​E​3​1​-​4​B​2​7​8​2​D​3​0​EE5 ja http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​4​F​7​1​6​0​B​E​-​5​8​D​B​-​4​3​6​0​-​B​F​1​1​-​F​D​A​C​E​2​7​F​E​8DD

  Lue lisää...

  Sulkasetin Seniorieliitin arvonta

  Sul­ka­se­tin Senio­rie­liit­ti­ki­san otte­luoh­jelma on arvottu ja jul­kaistu, löy­dät kaa­viot tut­tuun tapaan Tour­na­ment Softwa­ren sivuilta eli >täältä<.

  Lue lisää...