• A A A
 • BestOnCourt

  Moi!

  Käy­kää tutus­tu­massa tans­ka­lai­seen pal­ve­luun nimeltä Bes­tOnCourt. Sivulta löy­tyy hui­kea määrä työ­ka­luja käy­tän­nön har­joit­te­luun. Teki­jöinä mm. Peter Gade ja Mor­ten Bjer­gen. Lisä­tie­toa ja kirjautumisohjeet:

  Lue lisää...

  Hyväpallo eikun... GOOD MINTON!

  Sul­ka­pal­lo­liitto on uudis­ta­nut kau­den 2010–2011 ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­män, jonka ansiosta jokai­nen voi ilmoit­tau­tua itse kaik­kii lii­ton kisoi­hin suo­raan lii­ton sivuilta.

  Lue lisää...