• A A A
 • Syksyn 2011 harjoitusvuorot alkavat!

  Syk­syn 2011  har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 34.  Uutta har­ras­tusta etsi­vät voi­vat tutus­tua Sul­ka­se­tin har­joi­tus­mah­dol­li­suuk­siin ohei­sista lin­keistä ja tar­vit­taessa ottaa yhteyttä kysei­sen vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan. Har­joi­tus­vuo­roille mah­tuu vain rajal­li­nen määrä pelaa­jia, joten kan­nat­taa toi­mia nopeasti!

  Lue lisää...

  Muutoksia junioreiden harjoitusvuoroihin 2010–2011

  Alla sel­vi­tetty suu­rim­mat muu­tok­set liit­tyen junio­rei­den har­joit­te­luun kau­della 2010–2011.

  Lue lisää...

  Syksyn harjoitusvuorot käyntiin viikolla 35

  Kaikki junio­rei­den har­joi­tus­vuo­rot pamah­ta­vat käyn­tiin vii­kolla 35! Lisää tie­toa syk­syn 2010 har­joi­tus­vuo­roista Junio­rit » Harjoitusvuorot!

  Lue lisää...