• A A A
 • Sulkaset foorumi

  Sul­ka­set foo­rumi avattu. Kaik­kien jotka sitä halua­vat käyt­tää tulee luoda käyt­tä­jä­tun­nus. Foo­rumi toi­mii sekä tek­ni­senä tukena että tiedotuskanavana.

  Lue lisää...

  Muutoksia junioreiden harjoitusvuoroihin 2010–2011

  Alla sel­vi­tetty suu­rim­mat muu­tok­set liit­tyen junio­rei­den har­joit­te­luun kau­della 2010–2011.

  Lue lisää...

  Tietoa harrastajille

  Har­ras­taja vas­taava alkaa yllä­pi­tä­mään tätä sivua tar­jo­ten har­ras­ta­jille tie­toa sopi­vista kisoista, mah­dol­li­sista kurs­seista jne.

  Lue lisää...