• A A A
 • Sulkasetin Kesäleiri 2010

  Sul­ka­set jär­jes­tää kesällä jäl­leen perin­tei­sen sul­ka­pal­lo­lei­rin. Leiri alkaa heti kou­lu­jen päät­ty­mi­sen jäl­keen maa­nan­taina 7.6.2010 ja päät­tyy tors­taina 10.6.2010. Katso tar­kempi info ohei­sista linkeistä.

  » Sul­ka­se­tin Kesä­leiri 2010 — Mai­nos!
  » Sul­ka­se­tin Kesä­leiri 2010 — Mitä Mukaan?
  » Sul­ka­se­tin Kesä­leiri 2010 — Lähetä viesti Petrille!

  Lue lisää...

  Kevään vuorot

  Kevään 2010 har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­vät seuraavasti:

  • Ylö­jär­ven ryh­mien vuo­rot har­joit­te­le­vat vii­mei­sen ker­ran vii­kolla 17.
  • Kou­lu­vuo­rot (Pohjois-​​Hervanta ja Koi­visto), tors­tain kil­pa­ju­nio­rit (Sys­syn Sul­kis) ja talent­ti­ryhmä (Ten­nis­kes­kus) har­joit­te­le­vat vii­mei­sen ker­ran vii­kolla 19.
  • Aikuis­ten kil­pa­ryhmä sopii kesä­lai­tu­mille siir­ty­mi­sestä pää­val­men­ta­jan kanssa.

  HUOM! Kesäetu seu­ran jäse­nille vii­kosta 20 alkaen elo­kuun lop­puun saakka:
  Sys­syn Sul­kik­sessa ja Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa kent­tä­vuo­kra 2e/​tunti/​henkilö.

  Lue lisää...