• A A A
 • Uudet seura-​​asut kokeiltaviksi 12.11. alkaen

  Sul­ka­se­tin Nobis Barry mal­li­ver­ryt­te­ly­asut ovat kokeil­ta­vissa har­joi­tus­vuo­roilla alkaen pe 12.11. vii­kon ajan Koi­vis­ton­ky­län kou­lun vuo­rosta. Sen jäl­keen niitä voi sovit­taa vielä Sys­syn Nobis Car­tel Sul­kik­sessa vii­kon ver­ran. Katso tar­kem­pia tie­toja 1.10. –uuti­sesta tästä.

  Nyt on hyvä tilai­suus hank­kia hieno seura-​​asu edullisesti!

  Lue lisää...

  Sulkasetille uusi seura-​​asu

  Sul­ka­se­tille ollaan hank­ki­massa uusi yhte­näi­nen seura-​​asu; peli­vuo­roille on tulossa lähi­viik­koina kokeil­ta­viksi eri­ko­koi­sia (140 cm, 152 cm, 164 cm, S, M, L, XL ja XXL) Vic­to­rin ver­ryt­te­ly­asuja. Takki on val­ko­poh­jai­nen ja housut mus­tat. Halu­tes­saan voi valita takin ja housut eri­ko­koi­sina. Koe­kap­pa­leet kier­tä­vät vii­kon aikana kai­killa peli­vuo­roilla ja ovat sen jäl­keen vii­kon ver­ran kokeil­ta­vissa Sys­syn Sulkiksessa.

  Lue lisää...

  Mailojen jännitys

  Sul­ka­se­tin jäse­nillä on mah­dol­li­suus jän­nit­tää omat mai­lansa Sys­syn Sul­kik­sessa hin­taan 2€/maila. Jän­teet tulee hank­kia itse. Ongel­mien ilme­tessä kas­salta saa useim­mi­ten apua. Jos jän­ni­tys­ko­neen tar­vik­keissa ilme­nee puut­teita, ota yhteyttä Sul­ka­se­tin johtokuntaan.

  Lue lisää...