• A A A
 • Kevään vuorot

  Kevään 2010 har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­vät seuraavasti:

  • Ylö­jär­ven ryh­mien vuo­rot har­joit­te­le­vat vii­mei­sen ker­ran vii­kolla 17.
  • Kou­lu­vuo­rot (Pohjois-​​Hervanta ja Koi­visto), tors­tain kil­pa­ju­nio­rit (Sys­syn Sul­kis) ja talent­ti­ryhmä (Ten­nis­kes­kus) har­joit­te­le­vat vii­mei­sen ker­ran vii­kolla 19.
  • Aikuis­ten kil­pa­ryhmä sopii kesä­lai­tu­mille siir­ty­mi­sestä pää­val­men­ta­jan kanssa.

  HUOM! Kesäetu seu­ran jäse­nille vii­kosta 20 alkaen elo­kuun lop­puun saakka:
  Sys­syn Sul­kik­sessa ja Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa kent­tä­vuo­kra 2e/​tunti/​henkilö.

  Lue lisää...