Seu­ran jäsen­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­loste ja säännöt

Tästä löy­dät Sul­ka­se­tin EU:n ylei­sen tietosuoja-​​asetuksen (GDPR) mukai­sen tie­to­suo­ja­se­los­teen ja seu­ran säännöt:

» Sulkaset_​ryn_​jasen-​​_​ja_​yhteistyokumppanirekisterin-​​tietosuojaseloste
» Seu­ran säännöt